Gegužės 11 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo ekspedicijoje

Gegužės 11 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo ekspedicijoje, kurios metu lankėsi buvusioje Menkupių kaimo gyventojo Jono Pupkos sodyboje, kurioje 1946 m. – įrengtas Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-osios kuopos štabo bunkeris „Baltieji rūmai“. 1947 m. gegužės mėn. iš šios sodybos Lenkijos sieną laimingai perėjo partizanas Juozas Lukša-Daumantas. Jis šį prasiveržimą pro „geležinę uždangą“ plačiai aprašė savo knygoje „Partizanai“.1947 m. birželio 12 d. MGB vidaus kariuomenės 287-ojo šaulių pulko kareivių grupė sunaikino „Baltaisiais rūmais“ vadintą bunkerį. Jame žuvo Bonifacas Rutkauskas-Apuokas ir Vincas Gurevičius-Ateitis, Antanas Marcinonis-Balandis buvo suimtas. Žuvusiųjų atminimui netoli sodybos 2014 m. Bronislovo Jungaičio iniciatyva pastatytas paminklas.