Ekskursija „Juodasis turizmas Kalvarijoje“

„Juodasis turizmas“ arba „Tamsusis turizmas“ – tai nauja, neįprasta, bet greitai populiarėjanti turizmo rūšis, kuomet yra lankomos šiurpios ar net su mirtimi susijusios vietos. Tai gali būti tiek gamtos, tiek žmogaus sukurtos nelaimių vietos.Gegužės 12 dieną vyko ekskursija „Juodasis turizmas Kalvarijoje“. Dalyviai aplankė Kalvarijos Sinagogą, prie kurios karo metais buvo įrengtas getas. Taip pat, užsuko į senąją Kalvarijos turgaus aikštę – čia pokario metais ant grindinio buvo suguldyti nukautų kovotojų už Nepriklausomybę kūnai. Bažnyčios šventoriuje, prie kryžiaus tremtiniams, prisiminė šio krašto šeimas, išvežtas į Sibirą. Ekskursijos dalyviai aplankė Senąsias vokiečių kapines: Pirmąsias (Gėlių g. ) ir Antrąsias (Suvalkų g.). Apžvelgė „karinio miestelio“ istoriją – jame nuo 1939 m. iki karo pabaigos buvo įrengtos lenkų, vokiečių ir rusų karo belaisvių stovyklos. Dar viena aplankyta šiurpi vieta – Žydų kapinės. Dalis jų sunaikinta – sovietmečiu pastatyti „barakai“. Išlikusioje dalyje apžiūrėjo paminklus ir užrašus ant jų, susipažino su šios tautos laidojimo tradicijomis. Ekskursiją užbaigė pabuvodami Smetoniškėse: grožėjosi Šešupės vingiais bei skardžiu, kuriame apsigyvenę čiurliai.