Mokamos paslaugos

Vartotojų pažymėjimo išdavimas

• Suaugusiems - 1,20 €
• Asmenims iki 18 m.,
neįgaliems, bedarbiams, asmenims, sulaukusiems 70 metų - 0,60€
• Pametus skaitytojo pažymėjimą , jo dublikato išdavimas suaugusiems - 1,50 €
• Pametus skaitytojo pažymėjimą , jo dublikato išdavimas vaikams - 0,90 €

Dokumentų spausdinimas
(1 kopija)

• Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu - 0,10 €
• Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu su iliustracijomis - 0,15€
• Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu ant abiejų lapo pusių - 0,15€
• Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu ant abiejų lapo pusių su iliustracijomis - 0,20€
•Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu - 0,30€
• Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu su iliustracijomis - 0,60€
•Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu ant abiejų lapo pusių - 0,60€ •Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu ant abiejų lapo pusių su iliustracijomis - 1,20€

Dokumentų kopijavimas
(1 kopija)

• Dokumentų kopijavimas A4 formatu - 0,10 € • Dokumentų kopijavimas A4 formatu su iliustracijomis - 0,15 €
• Dokumentų kopijavimas A4 formatu iš abiejų lapo pusių - 0,15 €
• Dokumentų kopijavimas A4 formatu iš abiejų lapo pusių su iliustracijomis - 0,20 €
• Dokumentų kopijavimas A3 formatu - 0,15 €
• Dokumentų kopijavimas A3 formatu su iliustracijomis - 0,25 €
• Dokumentų kopijavimas A3 formatu iš abiejų lapo pusių - 0,25 €
• Dokumentų kopijavimas A3 formatu iš abiejų lapo pusių su iliustracijomis - 0,30 €

Dokumentų skenavimas
(1 kopija)

• Dokumentų skenavimas - 0,30 €

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą

• Vienas bibliografinis įrašas - 0,10€

Dokumentų laminavimas

• Dokumentų laminavimas - 1,00 €

Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo paslauga

• Pagal abipusį susitarimą ir patirtas faktines išlaidas

Dokumento įrašymas į laikmeną

• Dokumento įrašymas į laikmeną iš kompaktinio disko (1 min.) - 0,50 €
• Dokumento įrašymas iš laikmenos į kompaktinį diską (1 vnt.) - 0,90 €

Dokumentų, garso/vaizdų diskų kopijavimas ir įrašymas, esant autorių leidimams
(1 diskas)

• Dokumentų, garso/vaizdų diskų kopijavimas ir įrašymas, esant autorių leidimams (1 diskas) - 2,90 €

Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą

• Užsakymo lapelis (naudojantis pirmą kartą) - 0,15 €
• Spaudinio parsiuntimas - 0,30 € - (parsiuntimo kaina didinama papildomai nuo paskaičiuoto įkainio už faktinį siuntimo svorį, vadovaujantis Lietuvos pašto paslaugų tarifais)
•Už surinktos informacijos kopijas, atsiųstas paštu, vartotojai moka pagal siuntėjo pateiktą sąskaitą.

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma
(Patalpų nuoma) (1 val.)

• Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma (Patalpų nuoma) (1 val.) - 6,00 €

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma
(Patalpų nuoma su įranga (1 val.)

• Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma (Patalpų nuoma su įranga) (1 val.) - 15,00 €

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma (Viešosios interneto prieigos salės nuoma) (1 vnt.)

• Salės nuoma 7,30€ + 1 kompiuteris 1,50€

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma (Demonstravimo įrangos nuoma) (1 val.)

• Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma (Demonstravimo įrangos nuoma) (1 val.) - 12,00 €

Copy link
Powered by Social Snap