Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas

Fakultetai:

 1. Informacinių technologijų;
 2. Kultūros, istorijos ir turizmo;
 3. Menų;
 4. Psichologijos;
 5. Sveikos gyvensenos;
 6. Užsienio kalbų (dalinai mokamas):
  1. Vokiečių kalbos;
  2. Anglų kalbos.

Kalvarijos TAU veiklos tikslas – visokeriopai remti pagyvenusio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimo priėmimo procesuose; organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, mokymus ir įvairius susitikimus su Lietuvos ir užsienio specialistais, gydytojais, visuomenės veikėjais. Pagrindiniai šios organizacijos uždaviniai: palaikyti draugišką atmosferą, patikimus ryšius su įvairiomis įstaigomis, klubais, kitomis institucijomis.   

Kalvarijos Trečiojo amžiaus universiteto studentais gali tapti visi savivaldybės senjorai. Buvo ir bus priimami visi norintys – nuo turinčių pradinį išsilavinimą iki mokslininkų, kultūros, meno, visuomenės veikėjų. Apsisprendę studijuoti, užpildo nario anketą ir gali dalyvauti TAU veikloje. Baigę universitetą gaus nustatytos formos pažymėjimą.

Kviečiame naudotis elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacine sistema (SMIS)

Kviečiame naudotis elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacine sistema (SMIS), kuri skirta plėtoti suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir yra naudinga tobulinant bendrąsias kompetencijas.

SMIS gali būti naudinga tiek dirbančiam žmogui, tiek besimokančiam – iš 9 mokymosi sričių ir 500 juose skelbiamų temų, rasite sau naudingos informacijos.

Galite rinktis mokymosi programas iš šių sričių:

 • užsienio kalba;
 • gimtoji ir valstybinė kalba;
 • kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas;
 • verslumas;
 • teisinis raštingumas;
 • pilietinis ir politinis raštingumas;
 • tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija;
 • sveikatingumas;
 • meninė saviraiška.

Kviečiame užsiregistruoti šioje sistemoje ir susipažinti su joje esančiomis neformaliojo mokymosi programomis. Ši sistema pasiekiama adresu   www.smis.lt.
Pasinaudokite puikia galimybe tobulėti!


Copy link
Powered by Social Snap