Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas

Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“  

Pirmininkė Rūta Grigaliūnienė Tel.: 8 686 33319

Direktorė Laima Karpavičienė Tel.: 8 650 51042                    el.p. kalvarija.tau@gmail.com 

Laisvės g. 2, Kalvarija                LT-69214                                    Kodas 302682008         

Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas įkurtas 2011 m. lapkričio 2 d. 

Kalvarijos TAU veiklos tikslas – visokeriopai remti pagyvenusio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimo priėmimo procesuose; organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, mokymus ir įvairius susitikimus su Lietuvos ir užsienio specialistais, gydytojais, visuomenės veikėjais. Pagrindiniai šios organizacijos uždaviniai: palaikyti draugišką atmosferą, patikimus ryšius su įvairiomis įstaigomis, klubais, kitomis institucijomis.   

Kalvarijos Trečiojo amžiaus universiteto studentais gali tapti visi savivaldybės senjorai. Buvo ir bus priimami visi norintys – nuo turinčių pradinį išsilavinimą iki mokslininkų, kultūros, meno, visuomenės veikėjų. Apsisprendę studijuoti, užpildo nario anketą ir gali dalyvauti TAU veikloje. Baigę universitetą gaus nustatytos formos pažymėjimą.

Fakultetai:

 1. Informacinių technologijų;
 2. Kultūros, istorijos ir turizmo/Menų;
 3. Psichologijos/Sveikos gyvensenos.

Kviečiame naudotis elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacine sistema (SMIS)

Kviečiame naudotis elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacine sistema (SMIS), kuri skirta plėtoti suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir yra naudinga tobulinant bendrąsias kompetencijas.

SMIS gali būti naudinga tiek dirbančiam žmogui, tiek besimokančiam – iš 9 mokymosi sričių ir 500 juose skelbiamų temų, rasite sau naudingos informacijos.

Galite rinktis mokymosi programas iš šių sričių:

 • užsienio kalba;
 • gimtoji ir valstybinė kalba;
 • kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas;
 • verslumas;
 • teisinis raštingumas;
 • pilietinis ir politinis raštingumas;
 • tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija;
 • sveikatingumas;
 • meninė saviraiška.

Kviečiame užsiregistruoti šioje sistemoje ir susipažinti su joje esančiomis neformaliojo mokymosi programomis. Ši sistema pasiekiama adresu   www.smis.lt.
Pasinaudokite puikia galimybe tobulėti!