Vasario 9 dieną Kalvarijos krašto muziejuje/Informacijos centre vyko dokumentinio filmo „Juozas Jakavonis-Tigras“ (režisierius Valdas Babaliauskas) peržiūra

Vasario 9 dieną Kalvarijos krašto muziejuje/Informacijos centre vyko dokumentinio filmo „Juozas Jakavonis-Tigras“ (režisierius Valdas Babaliauskas) peržiūra. Joje dalyvavo partizano dukra, Lietuvos Respublikos Seimo narė Angelė Jakavonytė. Viešnia pasidalino prisiminimais apie tėvą, pristatė vertingą archyvinę medžiagą bei buities daiktus, tapusius eksponatais, kuriuos Juozas Jakavonis-Tigras parsivežė į Lietuvą iš Sibiro, pakvietė apsilankyti tėviškėje atkurtame partizanų bunkeryje Kasčiūnuose.

Istorijos mokytoja Vilija Savčenkienė renginio dalyvius supažindino su istorinėmis aplinkybėmis, sąlygojusiomis partizaninį karą, pabrėžė pasipriešinimo svarbą Lietuvos valstybei.

Merkio rinktinės partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Laisvės premijos laureatas Juozas Jakavonis-Tigras. 1947 m. kovo 27 sovietų karo tribunolas Juozą Jakavonį nuteisė 10 m. kalėti lageryje ir 5 m. tremties. Kalintas Kolymoje (Magadano sr.), tremtyje buvo Grigorjevkoje (Krasnojarsko kraštas), 1959 m. grįžo į Lietuvą.

1988 m. tapo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, 1990 m. – atkurto Lietuvos Laisvės sąjūdžio nariu. 1998 m. pripažintas kariu savanoriu, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos kariuomenės kūrėjo medaliu, 2018 m. kartu su šešiais bendražygiais tapo „Laisvės” premijos laureatu. 2005 m. parašė atsiminimų knygą „Šalia mirties”.

https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-jakavonis/