2000-2009 m.m. projektai

2000-2009 m.m. projektai

2009 metų projektaiTęsiamas projektas „Bibliotekos pažangai“

Projektą remia LR Kultūros ministerija, Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka bei Bilo ir Melindos Geitsų fondas

Projekto „Bibliotekos pažangai“ tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.
Planuojama, kad per artimiausius trejus metus dauguma šalies viešųjų bibliotekų pradės teikti viešas ir nemokamas interneto paslaugas, žymiai sustiprės bibliotekininkų kompetencija informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityje ir bibliotekos taps stipria jėga, padedančia žmonėms ir bendruomenėms įsisavinti ir naudoti informacinių technologijų galimybes.
Projekto uždaviniai:
• Įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti.
• Iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.
Projekte planuoja dalyvauti 1217 viešųjų bibliotekų, filialų ir padalinių. Iš jų preliminariai techninę paramą gaus 859 bibliotekos, joms planuojama skirti kompiuterinę įrangą, įrengti plačiajuostį interneto ryšį. Visos projekte dalyvaujančios bibliotekos bus įtrauktos į vartotojų mokymo, el. paslaugų vartojimo skatinimo, konsultavimo bei poveikio vertinimo veiklas.
Projektui skirtos lėšos bus panaudotos kompiuterinei įrangai nupirkti, bibliotekoms prie interneto prijungti ar ryšio kokybei pagerinti, techninei pagalbai organizuoti, bibliotekininkams apmokyti, nemokamai interneto prieigai viešinti ir vartotojams skatinti bei projekto poveikiui matuoti.
Siekiant į bibliotekas pritraukti daugiau suaugusių ir vyresnio amžiaus žmonių, bus rengiami specialūs seminarai ir akcijos, pristatantys kasdieniniame gyvenime lengvai pritaikomas elektronines paslaugas: el. deklaravimą, el. bankininkystę, darbo paiešką, nuotolinį mokymąsi, sveikatos paslaugas ir kitas. Nemokantys naudotis kompiuteriais gyventojai bibliotekose bus mokomi kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų. Skatinant naudotis viešomis interneto prieigomis, ypatingas dėmesys bus skiriamas kaimo gyventojams, vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės rizikos grupėms, taip pat ir neįgaliems.
Numatomas projekto poveikis bibliotekoms ir bendruomenėms:
• 859 bibliotekoms bus nupirkta apie 4000 kompiuterių;
• 861 bibliotekai bus įrengtas plačiajuostis interneto ryšys;
• Bus įrengta 11 mokymų centrų, kurie apims 220 mokymosi vietų;
• Bus apmokyta apie 2000 bibliotekininkų;
• Bus apmokyta kompiuterinio raštingumo apie 50 000 suaugusių Lietuvos gyventojų;
• Į viešas prieigas bus pritraukti suaugusieji ir vyresnio amžiaus žmonės, taip pat neįgalieji ir kitos socialiai pažeidžiamos grupės;
• Gyventojai žymiai aktyviau naudosis vieša prieiga darbo paieškai, mokymuisi, el. paslaugoms, bendravimui ir kitoms veikloms.
Projektas padės daugeliui žmonių, kurie iki šiol neturėjo sąlygų įsisavinti informacinių technologijų galimybes informacijos gavimui, teikimui ir komunikavimui ir panaudoti tai savo veikloje bei kasdieniniame gyvenime. Tai ypač aktualu žmonėms, gyvenantiems kaimiškose vietovėse, šviečiantis, efektyvinant savo darbinę veiklą, plėtojant socialinį bendravimą, geriau naudotis įvairiomis paslaugomis. Žmonėms, priklausantiems socialinės rizikos grupėms bei neįgaliems tai padės žymiau geriau integruotis į visuomenės gyvenimą.
Projektas taip pat yra svarbus tuo, kad projekto įgyvendinimo metu bus sustiprinta viešųjų bibliotekų sistema ir ji taps galingu faktoriumi, apsprendžiančiu vietos bendruomenių aktyvumą įsisavinant ir naudojant informacinių technologijų galimybes. Tai, savo ruožtu, sustiprins bibliotekų reputaciją ir galimybes būti geriau finansuojamiems.
Panašūs projektai jau yra įgyvendinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čilėje, Meksikoje. Analogiška veikla šiuo metu vykdoma Latvijoje ir netrukus bus pradėta kitose Europos, Azijos bei Afrikos šalyse.

Tęsiamas projektas „Keliaujantis knygų lagaminas“

Organizuoja M.Mažvydo biblioteka, vykdydama Skaitymo skatinimo programą.

2007 metais pradėta akcija „Keliaujantis knygų lagaminas“ – viena iš Skaitymo skatinimo programos akcijų, kurią vykdo Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Lagamine –  naujai išleistos ir skirtos jaunesniojo amžiaus bei pradinių klasių vaikams knygos, atrinktos vaikų literatūros specialistų.
Knygų lagaminai perduoti rajonų savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir keliaus po kaimo bibliotekas bei pradines mokyklas iki 2011-ųjų metų. Po to lagaminai vėl grįš į Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką.
Pirmą kartą lagaminas iškeliavo su 71 skirtingų pavadinimų knyga, 2008 m. buvo papildytas dar 16 naujų knygų. Akcijos organizatoriai tikisi, kad kasmet iki 2011 m., kol bus įgyvendinama Skaitymo skatinimo programa, keliaujantys knygų lagaminai bus papildomi nors keliomis naujomis knygomis.
Keliaujančių knygų lagaminų tikslas – pažadinti skaitymo poreikį, dalijimosi džiaugsmą, taip pat užpildyti vaikų laisvalaikį, bent kiek sumažinti knygų trūkumą kaimo skaitytojams bei užtikrinti, kad su naujai išleistomis knygomis galėtų susipažinti atokiausių šalies kaimų mažieji skaitytojai.

„Senųjų tradicijų vėrinys“

Projektą remia Marijampolės apskrities administracija, pagal Regiono kultūros ir sporto plėtros programą.

Trumpas projekto apibūdinimas
2008 m. sėkmingai įgyvendinome etninės kultūros projektą „Etninės kultūros sklaida Kalvarijos krašto bibliotekose“. Jo įgyvendinimo metu buvo surengta 14 renginių bei edukacinių pamokėlių. Juose dalyvavo didelis būrys vaikų ir jaunimo.
2009 m. esame numatę tęsti savo veiklą etninės kultūros srityje. Planuojame ciklą renginių, skirtų vaikams ir jaunimui, o taip pat ir darbuotojų kvalifikacijai (etninės kultūros renginių organizavimo srityje) kelti.
Bibliotekos darbuotojai gilins etninės kultūros žinias ir mokysis jas pritaikyti savo darbe su vaikais ir jaunimu. Jie  lankysis Prienų krašto muziejuje, kur vykdoma edukacinė programa etninės kultūros kryptimi. Praktiniai užsiėmimai suteiks bibliotekos darbuotojams patirties organizuojant tokio pobūdžio renginius.
Bibliotekos darbuotojos organizuos ciklą etninės kultūros renginių vaikams ir jaunimui:
–    „Ką mena linas“. Susitikimas-popietė pas audėją Eugeniją Janušonienę;
–    „Šiaudas lietuvių liaudies gyvenime“. Edukacinė pamokėlė. Pynimą iš šiaudų ir šieno demonstruos pynėja Dana Saukaitienė;
–    Tautosakos popietė. Lietuvių liaudies pasakas seks kaimo pasakorės.
–    Kanklių muzikos vakaras. Kanklių muzikos istoriją pasakos ir kūrinius atliks Kalvarijos muzikos mokyklos dėstytojai bei moksleiviai;
–    Lietuvių liaudies žaidimų popietė. Vaikus žaidimus žaisti mokys Brukų etnografinio ansamblio „Bruknyčia“ dalyvės;
–    Edukacinė pamokėlė „Ir medis kalba“. Edukacinius užsiėmimus ves tautodailininkas Antanas Lastauskas;
–    „Prisilietimas prie akmens. Apeiginiai akmenys“. Popietė-susitikimas akmentašio Zigmo Buterlevičiaus sodyboje.
Projekto pabaigoje vyks projekto aptarimas, kuriame bus pakviesti dalyvauti visi projekte edukacinius užsiėmimus vedę asmenys. Jie pasidalins patirtimi, iškels problemas, bei pasiūlys  idėjas, skirtas tolimesnei veiklai vykdyti.

Projekto tikslas
– Skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą gyvosios tradicijos perėmime ir  puoselėjime;
– Suaktyvinti bendruomenės domėjimąsi etnine kultūra;
– Kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją etninės kultūros sklaidos srityje.

„Metų knygos rinkimai 2009“

Organizuoja  Kultūros ministerija ir Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Trumpas projekto apibūdinimas
Kalvarijos SVB paruošė ciklą renginių, pristatančių lietuvių autorių kūrybą. Popietėse supažindinama su geriausių knygų penketukais.

Projekto rezultatai
Bibliotekoje vyko renginiai, supažindinantys skaitytojus su geriausiomis 2009 m knygomis. Šios knygos papildė bibliotekos fondus.

2008 metų projektai
Tęsiamas projektas „Bibliotekos pažangai“

Projektą remia LR Kultūros ministerija, Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka bei Bilo ir Melindos Geitsų fondas

Projekto „Bibliotekos pažangai“ tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.
Planuojama, kad per artimiausius trejus metus dauguma šalies viešųjų bibliotekų pradės teikti viešas ir nemokamas interneto paslaugas, žymiai sustiprės bibliotekininkų kompetencija informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityje ir bibliotekos taps stipria jėga, padedančia žmonėms ir bendruomenėms įsisavinti ir naudoti informacinių technologijų galimybes.
Projekto uždaviniai:
• Įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti.
• Iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.
Projekte planuoja dalyvauti 1217 viešųjų bibliotekų, filialų ir padalinių. Iš jų preliminariai techninę paramą gaus 859 bibliotekos, joms planuojama skirti kompiuterinę įrangą, įrengti plačiajuostį interneto ryšį. Visos projekte dalyvaujančios bibliotekos bus įtrauktos į vartotojų mokymo, el. paslaugų vartojimo skatinimo, konsultavimo bei poveikio vertinimo veiklas.
Projektui skirtos lėšos bus panaudotos kompiuterinei įrangai nupirkti, bibliotekoms prie interneto prijungti ar ryšio kokybei pagerinti, techninei pagalbai organizuoti, bibliotekininkams apmokyti, nemokamai interneto prieigai viešinti ir vartotojams skatinti bei projekto poveikiui matuoti.
Siekiant į bibliotekas pritraukti daugiau suaugusių ir vyresnio amžiaus žmonių, bus rengiami specialūs seminarai ir akcijos, pristatantys kasdieniniame gyvenime lengvai pritaikomas elektronines paslaugas: el. deklaravimą, el. bankininkystę, darbo paiešką, nuotolinį mokymąsi, sveikatos paslaugas ir kitas. Nemokantys naudotis kompiuteriais gyventojai bibliotekose bus mokomi kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų. Skatinant naudotis viešomis interneto prieigomis, ypatingas dėmesys bus skiriamas kaimo gyventojams, vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės rizikos grupėms, taip pat ir neįgaliems.
Numatomas projekto poveikis bibliotekoms ir bendruomenėms:
• 859 bibliotekoms bus nupirkta apie 4000 kompiuterių;
• 861 bibliotekai bus įrengtas plačiajuostis interneto ryšys;
• Bus įrengta 11 mokymų centrų, kurie apims 220 mokymosi vietų;
• Bus apmokyta apie 2000 bibliotekininkų;
• Bus apmokyta kompiuterinio raštingumo apie 50 000 suaugusių Lietuvos gyventojų;
• Į viešas prieigas bus pritraukti suaugusieji ir vyresnio amžiaus žmonės, taip pat neįgalieji ir kitos socialiai pažeidžiamos grupės;
• Gyventojai žymiai aktyviau naudosis vieša prieiga darbo paieškai, mokymuisi, el. paslaugoms, bendravimui ir kitoms veikloms.
Projektas padės daugeliui žmonių, kurie iki šiol neturėjo sąlygų įsisavinti informacinių technologijų galimybes informacijos gavimui, teikimui ir komunikavimui ir panaudoti tai savo veikloje bei kasdieniniame gyvenime. Tai ypač aktualu žmonėms, gyvenantiems kaimiškose vietovėse, šviečiantis, efektyvinant savo darbinę veiklą, plėtojant socialinį bendravimą, geriau naudotis įvairiomis paslaugomis. Žmonėms, priklausantiems socialinės rizikos grupėms bei neįgaliems tai padės žymiau geriau integruotis į visuomenės gyvenimą.
Projektas taip pat yra svarbus tuo, kad projekto įgyvendinimo metu bus sustiprinta viešųjų bibliotekų sistema ir ji taps galingu faktoriumi, apsprendžiančiu vietos bendruomenių aktyvumą įsisavinant ir naudojant informacinių technologijų galimybes. Tai, savo ruožtu, sustiprins bibliotekų reputaciją ir galimybes būti geriau finansuojamiems.
Panašūs projektai jau yra įgyvendinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čilėje, Meksikoje. Analogiška veikla šiuo metu vykdoma Latvijoje ir netrukus bus pradėta kitose Europos, Azijos bei Afrikos šalyse.

„Metų knygos rinkimai 2008“

Organizuoja  Kultūros ministerija ir Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Trumpas projekto apibūdinimas
Kalvarijos SVB paruošė ciklą renginių, pristatančių lietuvių autorių kūrybą. Popietėse supažindinama su geriausių knygų penketukais.

Projekto rezultatai
Bibliotekoje vyko renginiai, supažindinantys skaitytojus su geriausiomis 2008 m knygomis. Šios knygos papildė bibliotekos fondus.

„Viešieji skaitymai“

Organizuoja M.Mažvydo biblioteka, vykdydama Skaitymo skatinimo programą.

Kalvarijos SVB organizuos susitikimus su rašytojais, pristatys jų kūrybą garsinių skaitymų metu, netradicinėse erdvėse.
Susitikimo metu rašytojas Vytautas V. Landsbergis skaitys savo sukurtas pasakas, pristatys išleistas knygeles, bendraus su įvairaus amžiaus Kalvarijos krašto vaikais bei jų tėvais, seneliais. Rašytojas atliks savo tekstais sukurtas dainas, pritardamas gitara.
Susitikimo su Donaldu Kajoku metu rašytojas skaitys savo kūrybą, pristatys savo naujai išleistą knygą „Kazašas“.

„Ar esi tikras europietis“

Organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Trumpas projekto apibūdinimas
Viena iš Kalvarijos savivaldybės užsienio partnerių – Italija. Siekiant populiarinti ir skleisti informaciją apie šią ir kitas Pietų Europos valstybes, jų vykdomas politikas, plėtrą, šių dienų aktualijas, bus organizuota viktorina „Ar esi tikras europietis?“. Joje dalyvauti bus kviečiama savivaldybės įstaigos, organizacijos, savivaldybės administracija, Kalvarijos savivaldybės gyventojai. Jie viktorinoje galės pasitikrinti savo žinias apie ES.

Projekto rezultatai
Vyko viktorina „Ar esi tikras europietis?“.

„Keliaujantis knygų lagaminas“

Organizuoja M.Mažvydo biblioteka, vykdydama Skaitymo skatinimo programą.

2007 metais pradėta akcija „Keliaujantis knygų lagaminas“ – viena iš Skaitymo skatinimo programos akcijų, kurią vykdo Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Lagamine –  naujai išleistos ir skirtos jaunesniojo amžiaus bei pradinių klasių vaikams knygos, atrinktos vaikų literatūros specialistų.
Knygų lagaminai perduoti rajonų savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir keliaus po kaimo bibliotekas bei pradines mokyklas iki 2011-ųjų metų. Po to lagaminai vėl grįš į Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką.
Pirmą kartą lagaminas iškeliavo su 71 skirtingų pavadinimų knyga, 2008 m. buvo papildytas dar 16 naujų knygų. Akcijos organizatoriai tikisi, kad kasmet iki 2011 m., kol bus įgyvendinama Skaitymo skatinimo programa, keliaujantys knygų lagaminai bus papildomi nors keliomis naujomis knygomis.
Keliaujančių knygų lagaminų tikslas – pažadinti skaitymo poreikį, dalijimosi džiaugsmą, taip pat užpildyti vaikų laisvalaikį, bent kiek sumažinti knygų trūkumą kaimo skaitytojams bei užtikrinti, kad su naujai išleistomis knygomis galėtų susipažinti atokiausių šalies kaimų mažieji skaitytojai.

„Etninės kultūros sklaida Kalvarijos krašto bibliotekose“

Projektą remia LR Kultūros ministerija

Trumpas projekto apibūdinimas
Etninės kultūros išsaugojimas, jos puoselėjimas, tradicijų perdavimas iš kartos į kartą – svarbi mūsų visų pareiga. Bibliotekininkai, kaip informacijos skleidėjai, įsijungia ir į etninės kultūros sklaidą. Tačiau bibliotekoje nėra reikiamų leidinių (metodinės medžiagos), kurių  pagalba bibliotekininkai galėtų kokybiškai, kūrybingai ir originaliai rengti etninės kultūros renginius vaikams ir jaunimui.
Labai svarbu, kad vaikai ir jaunimas šeimos tradicijas, tautos papročius, krašto paveldą priimtų su pasididžiavimu, sugebėtų juos išsaugoti ir perteikti ateinančioms kartoms. Pažinę savo tautos istoriją, papročius, tradicijas, jie išaugs savimi pasitikinčiais ir savo kilme besididžiuojančiais žmonėmis.
Jauno žmogaus skatinimas domėtis etninė kultūra, pateikti kiek galima daugiau informacijos apie ją  – svarbus bibliotekos, kaip informacijos skleidėjos, uždavinys.
2008 metus skirsime etninės kultūros sklaidai Kalvarijos SVB ir filialuose, sudarysime etninės kultūros renginių programą, skirtą vaikams ir jaunimui. Programoje numatysime ne tik tautodailės parodas, popietes-diskusijas, susitikimus su tautodailininkais, krašto senųjų amatų meistrais, organizuosime drožėjų, amatininkų, audėjų darbo procesą, į kurį bus įtraukti vaikai ir jaunimas, išleisime darbų katalogą. Šį projektą vainikuos konferencija „Etninės kultūros populiarinimas vaikų ir jaunimo tarpe“, kurios metu pasidalinsime darbo patirtimi šioje srityje su kultūros darbuotojais bei kolegomis iš Marijampolės P. Kriaučiūno bibliotekos.

Projekto tikslas
–    Susitikimų, diskusijų, plenerų, popiečių, pamokėlių, parodų pagalba skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą gyvosios tradicijos perėmime ir puoselėjime;
–    Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą;
–    Populiarinti etninės kultūros leidinius vaikų ir jaunimo tarpe;
–    Suaktyvinti bendruomenės domėjimąsi etnine kultūra.

Projekto rezultatai
Projekto metu bibliotekos darbuotojų organizuoti renginiai sudarė galimybę gyvai ir artimiau pažinti senąsias lietuvių tradicijas, papročius, prisiliesti prie nykstančių amatų. Vaikai ir jaunimas buvo aktyvūs amatų demonstravimo dalyviai. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuota 14 renginių, kuriuose dalyvavo apie 550 dalyvių.

2007 metų projektai „Bibliotekos pažangai“ Projektą remia LR Kultūros ministerija, Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka bei Bilo ir Melindos Geitsų fondas Projekto „Bibliotekos pažangai“ tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui. Planuojama, kad per artimiausius trejus metus dauguma šalies viešųjų bibliotekų pradės teikti viešas ir nemokamas interneto paslaugas, žymiai sustiprės bibliotekininkų kompetencija informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityje ir bibliotekos taps stipria jėga, padedančia žmonėms ir bendruomenėms įsisavinti ir naudoti informacinių technologijų galimybes. Projekto uždaviniai: • Įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti. • Iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes. Projekte planuoja dalyvauti 1217 viešųjų bibliotekų, filialų ir padalinių. Iš jų preliminariai techninę paramą gaus 859 bibliotekos, joms planuojama skirti kompiuterinę įrangą, įrengti plačiajuostį interneto ryšį. Visos projekte dalyvaujančios bibliotekos bus įtrauktos į vartotojų mokymo, el. paslaugų vartojimo skatinimo, konsultavimo bei poveikio vertinimo veiklas. Projektui skirtos lėšos bus panaudotos kompiuterinei įrangai nupirkti, bibliotekoms prie interneto prijungti ar ryšio kokybei pagerinti, techninei pagalbai organizuoti, bibliotekininkams apmokyti, nemokamai interneto prieigai viešinti ir vartotojams skatinti bei projekto poveikiui matuoti. Siekiant į bibliotekas pritraukti daugiau suaugusių ir vyresnio amžiaus žmonių, bus rengiami specialūs seminarai ir akcijos, pristatantys kasdieniniame gyvenime lengvai pritaikomas elektronines paslaugas: el. deklaravimą, el. bankininkystę, darbo paiešką, nuotolinį mokymąsi, sveikatos paslaugas ir kitas. Nemokantys naudotis kompiuteriais gyventojai bibliotekose bus mokomi kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų. Skatinant naudotis viešomis interneto prieigomis, ypatingas dėmesys bus skiriamas kaimo gyventojams, vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės rizikos grupėms, taip pat ir neįgaliems. Numatomas projekto poveikis bibliotekoms ir bendruomenėms: • 859 bibliotekoms bus nupirkta apie 4000 kompiuterių; • 861 bibliotekai bus įrengtas plačiajuostis interneto ryšys; • Bus įrengta 11 mokymų centrų, kurie apims 220 mokymosi vietų; • Bus apmokyta apie 2000 bibliotekininkų; • Bus apmokyta kompiuterinio raštingumo apie 50 000 suaugusių Lietuvos gyventojų; • Į viešas prieigas bus pritraukti suaugusieji ir vyresnio amžiaus žmonės, taip pat neįgalieji ir kitos socialiai pažeidžiamos grupės; • Gyventojai žymiai aktyviau naudosis vieša prieiga darbo paieškai, mokymuisi, el. paslaugoms, bendravimui ir kitoms veikloms. Projektas padės daugeliui žmonių, kurie iki šiol neturėjo sąlygų įsisavinti informacinių technologijų galimybes informacijos gavimui, teikimui ir komunikavimui ir panaudoti tai savo veikloje bei kasdieniniame gyvenime. Tai ypač aktualu žmonėms, gyvenantiems kaimiškose vietovėse, šviečiantis, efektyvinant savo darbinę veiklą, plėtojant socialinį bendravimą, geriau naudotis įvairiomis paslaugomis. Žmonėms, priklausantiems socialinės rizikos grupėms bei neįgaliems tai padės žymiau geriau integruotis į visuomenės gyvenimą. Projektas taip pat yra svarbus tuo, kad projekto įgyvendinimo metu bus sustiprinta viešųjų bibliotekų sistema ir ji taps galingu faktoriumi, apsprendžiančiu vietos bendruomenių aktyvumą įsisavinant ir naudojant informacinių technologijų galimybes. Tai, savo ruožtu, sustiprins bibliotekų reputaciją ir galimybes būti geriau finansuojamiems. Panašūs projektai jau yra įgyvendinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čilėje, Meksikoje. Analogiška veikla šiuo metu vykdoma Latvijoje ir netrukus bus pradėta kitose Europos, Azijos bei Afrikos šalyse. „Viešųjų interneto prieigos taškų plėtra“ Projektą remia LR Vidaus reikalų ministerija, ES struktūrinis fondas Administruoja asociacija „Langas į ateitį“, UAB „S41D“ ir Kauno technologijos universitetas. Trumpas projekto apibūdinimas Biblioteka organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą. 2001 m. biblioteka įsigijo pirmuosius kompiuterius. 2004 m. pradėta diegti Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS).Tačiau  Kalvarijos SVB filialuose nėra internetinio ryšių. Projekto tikslas Viešojo interneto prieigos taško Radiškės filiale steigimas. Projekto rezultatai Įkurta Viešoji interneto prieiga, gauti kompiuterinė įranga Radiškės filiale. „Švietėjiškos veiklos galimybės bibliotekoje“ Projektą remia LR Kultūros ministerija Trumpas projekto apibūdinimas 2007 m. Kalvarijos SVB – jubiliejiniai. Įstaiga švęs savo veiklos 70-metį. Sukakčiai paminėti Kalvarijos SVB žada organizuoti seminarą, kuriame dalyvaus Marijampolės apskrities bibliotekų darbuotojai. Seminaras planuojamas rengti kartu su Kultūros darbuotojų tobulinimosi centru. Jame būtų apžvelgta bibliotekų padėtis dabartinėje visuomenėje, analizuojamos galimybės edukacinėms programoms vykdyti, dalinamasi bibliotekinės veiklos patirtimi šioje srityje. Ruošiamasi suaktyvinti edukacinę veiklą bibliotekose, numatyti priemones skaitymo, kaip pasaulio pažinimo bei žmonių tarpusavio komunikacijos priemonės, skatinimą. Žadama išleisti bibliotekininkų prisiminimų knygą, kuri taptų kultūros paveldo dalimi. Joje atsispindėtų įvairių laikmečių bibliotekos veiklos kryptys, uždaviniai ir jų įgyvendinimas. Knyga galėtų paskatinti prisiminti vertingą patirtį ir pritaikyti ją šiandienos sąlygoms. Projekto tikslas –    Organizuoti seminarą, bibliotekininkų kvalifikacijai kelti; –    Sudaryti edukacinės veiklos programą skirtą skaitymo skatinimui; –    Skatinti tarpregioninį bibliotekų bendradarbiavimą; –    Išleisti bibliotekininkų prisiminimų knygą. Projekto rezultatai –    Organizuotas seminaras; –    Išleista bibliotekininkų prisiminimų knyga „Prie žinių versmės“. Tęsiamas projektas „Kalvarijos krašto šviesuoliai“ ( II dalis) Projektą remia Marijampolės apskrities administracija, pagal Regiono kultūros ir sporto plėtros programą; Kalvarijos savivaldybės administracija. Trumpas projekto apibūdinimas Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka vykdo kraštotyrinį darbą: renka ir kaupia informaciją apie iškilius krašto žmones. Ši medžiaga saugoma teminiuose aplankuose. Jie dažniausiai yra vieninteliai informacijos šaltiniai bibliotekoje. Tai nėra baigtiniai dokumentai. Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka puoselėdama savo krašto istorinę atmintį bei norėdama pagerbti nusipelniusius mūsų kraštui ir Lietuvai žmones, sukauptos kraštotyrinės medžiagos pagrindu žada parengti ir išleisti informacinį leidinį „Kalvarijos krašto šviesuoliai“, kuris bus prieinamas tiek Kalvarijos savivaldybės, tiek visos Lietuvos gyventojams ir papildys Sūduvos krašto kultūros paveldą. Tai –  tęstinis projektas. 2006 m. buvo išleista „Kalvarijos krašto šviesuoliai“ I dalis. Projekto tikslas –    Plėtojant informacinę visuomenę, sudaryti sąlygas pažinti Kalvarijos krašto istoriją ir kultūrą, suvokti jos skirtumus ir bendrybes, lyginant su kitų regionų  ar Europos tautų kultūromis; –    Per krašto kultūros pažinimą ugdyti jaunimo tautinę savimonę; –    Atkreipti visuomenės dėmesį į krašto istorijos išsaugojimo svarbą. Projekto rezultatai Išleistas leidinys „Kalvarijos krašto šviesuoliai“ II dalis.

2006 metų projektai

„Kalvarijos krašto šviesuoliai“  (I dalis)

Projektą remia Marijampolės apskrities administracija, pagal Regiono kultūros ir sporto plėtros programą; Kalvarijos savivaldybės administracija.

Trumpas projekto apibūdinimas Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka vykdo kraštotyrinį darbą: renka ir kaupia informaciją apie iškilius krašto žmones. Ši medžiaga saugoma teminiuose aplankuose. Jie dažniausiai yra vieninteliai informacijos šaltiniai bibliotekoje. Tai nėra baigtiniai dokumentai. Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka puoselėdama savo krašto istorinę atmintį bei norėdama pagerbti nusipelniusius mūsų kraštui ir Lietuvai žmones, sukauptos kraštotyrinės medžiagos pagrindu žada parengti ir išleisti informacinį leidinį „Kalvarijos krašto šviesuoliai“, kuris bus prieinamas tiek Kalvarijos savivaldybės, tiek visos Lietuvos gyventojams ir papildys Sūduvos krašto kultūros paveldą.

Projekto tikslas

-Plėtojant informacinę visuomenę, sudaryti sąlygas pažinti Kalvarijos krašto istoriją ir kultūrą, suvokti jos skirtumus ir bendrybes, lyginant su kitų regionų  ar Europos tautų kultūromis; –    Per krašto kultūros pažinimą ugdyti jaunimo tautinę savimonę; –    Atkreipti visuomenės dėmesį į krašto istorijos išsaugojimo svarbą.

Projekto rezultatai

Išleistas leidinys „Kalvarijos krašto šviesuoliai“, skirtas Kalvarijos miesto 215-osioms įkūrimo metinėms. Pirmą kartą viename leidinyje pateikti pagrindiniai gyvenimo ir kūrybos duomenys apie įvairių laikmečių ir profesijų žmones, kilusius iš Kalvarijos krašto.

„Europa ir mes kalvarijiečiai“

Projektą remia Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje

Trumpas projekto apibūdinimas Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka, įsijungdama į projektą „ES informacijos tinklas Lietuvoje“, tikisi papildyti bibliotekos fonduose sukauptą informaciją apie ES nares (Italiją, Ispaniją, Vokietiją, Prancūziją) bei vieną iš kandidačių (Čekiją), supažindinti Kalvarijos bendruomenę su šių šalių kultūrine, politine, ekonomine situacija. Pažintis su kitos šalies tradicijomis, nūdienos aktualijomis gali padėti skirtingų valstybių žmonėms pasijusti artimesniems, pašalinti kitos tautos, kaip svetimos, suvokimą. Įgyvendintas projektas praplėstų šiuo metu vykdomą visuomenės informavimą apie ES. Kalvarijos viešosios bibliotekos lankytojai jau įprato ieškoti naujos informacijos apie ES skaitykloje esančioje lentynoje. Ne visų skaitytojų poreikius galime patenkinti, trūksta reikiamos literatūros.

Projekto rezultatai

– Bibliotekos fondai pasipildė nauja literatūra apie ES; – Projekto įgyvendinimo metu vyko eilė renginių, plačiau supažindinančių su ES valstybėmis.

2001 metų projektai

„Pasiekiami pasauliai“

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Trumpas projekto apibūdinimas
Viešoji biblioteka – kultūros, informacijos ir švietimo institucija atvira, demokratiška, prieinama visiems ir kiekvienam. Kalvarijos SVB įsteigta 2000 m. gegužės 5 d. Bibliotekos statusas pasikeitė, tačiau dėl sunkios regiono finansinės būklės, nebuvo skirta lėšų techniniam įstaigų reorganizavimui. Kultūrinius ir rekreacinius vartotojų poreikius biblioteka yra pajėgi patenkinti, o išaugusi informacijos reikmė reikalauja ieškoti efektyvesnių darbo metodų. Padidėjusi bibliotekinio-bibliografinio darbo apimtis, būtinumas gerai organizuoti filialų kuravimą, augantis vartotojų išsilavinimas, didėjantis reiklumas bibliotekos paslaugoms, skatina sukurti Kalvarijos SVB informacijos centrą, galintį efektyviai aptarnauti visuomenę. Projektas „Pasiekiami pasauliai“ leistų realizuoti šią svajonę.
Biblioteka egzistuoja tik tol, kol reikalinga vartotojams. Negalima atsilikti nuo laikmečio reikalavimų, neužtenka pateikti vien tai, kas sukaupta vietinėje bibliotekoje. Tuo labiau, kad nepakankamas finansavimas trukdo sukomplektuoti išsamius dokumentų fondus, atspindinčius naujausius mokslo laimėjimus, bei pokyčius socialinėje sferoje.
Prieiga prie interneto sudarys naudotis operatyviai perduodama, išsamia ir įvairiapuse informacija. Galimybė greitai panaudoti naujas žinias keičia ir verslą, ir mokslą. Informacija – varomoji jėga tiek ekonominiame, tiek kultūriniame visuomenės gyvenime.
Viešoji biblioteka turi tapti vietiniais žinijos vartais į pasaulinius informacijos ir kultūros išteklius.

Projekto tikslas
–  Informacinės visuomenės kūrimas ir gyventojų prieigos prie interneto stiprinimas;
–  Kompiuterinėms darbo vietoms įrengti;
–  Interneto ryšio įrangai įsigyti.

Projekto rezultatai
–  Biblioteka prijungiama prie nekomercinio mokslo ir studijų tinklo Litnet;
–  Gauta kompiuterinė programinė įranga.

2000 metų projektai

„Mūzų svetainė“

Projektą remia Atviros Lietuvos fondas

Trumpas projekto apibūdinimas
Po administracinės reformos Kalvarijos miesto biblioteka perorganizuota į viešąją. Statuso pakeitimas įpareigoja plėsti paslaugų rūšis, ieškoti naujų darbo formų. „Mūzų svetainės“ įkūrimas – puiki galimybė įgyvendinti naujai iškilusius uždavinius.
Projektą ruošti skatina nuolatinis bendravimas su Kalvarijos muzikos mokykla, literatų klubu „Rasa“, seniūnija, Kalvarijos savivaldybės policijos nuovada.
Kita svarbi naujovių paieškos priežastis – paauglių ir jaunimo nutolimas nuo bendruomenės visuomeninio gyvenimo. Tai verčia manyti, jog šios potencialių skaitytojų grupės poreikiai nėra pilnai patenkinti. Mūzų svetainės įkūrimas suburtų jaunimą, pedagogus ir menininkus bendriems kūrybiniams ieškojimams, meno pasaulio pažinimui.
Šiuolaikiškai viešajai bibliotekai keliamas reikalavimas prisitaikyti prie technologinių pokyčių, dalyvauti atviros visuomenės ugdyme. Kalvarijos viešosios bibliotekos muzikos ir meno skyrius jau įsigijo muzikinį centrą Philips, tačiau vienuolika vienetų turimų kompaktinių plokštelių neatspindi muzikos krypčių įvairovės. Tai trukdo pilnai panaudoti esančias galimybes.
Muzikos įrašų kolekcija, nauji meno leidiniai bei periodika leistų padėti Kalvarijos muzikos mokyklos pedagogams tobulinti mokymo procesą, paįvairintų literatų klubo „Rasa“ popietes  ir kitus renginius jaunimui.
Įgyvendintas projektas skatintų pasitikėti bibliotekos galimybėmis, atkreiptų jaunimo dėmesį. Biblioteka galėtų patenkinti platesnio bendruomenės rato poreikius. Kompaktinių grotuvų įsigijimas leistų projektą skirti ne vien Kalvarijos viešosios bibliotekos „Mūzų svetainė“ lankytojams, bet ir žmonėms, besilankantiems dvylikoje filialų. Tai galimybė sumažinti atokiai gyvenančios bendruomenės  dalies atskirtį.

Projekto tikslas
–    Suburti jaunuolius svetainėje, padėti surasti naujas individualias ir kolektyvines laisvalaikio praleidimo formas;
–    Įtraukti į bendruomenės gyvenimą paauglius ir jaunimą, organizuojant jų popamokinį užimtumą, skatinti kūrybiškumą.

Projekto rezultatai
Už 6000,00 Lt.  įsigyta muzikinių įrašų kolekcija, surengta muzikiniai renginiai, įrašų perklausų popietės.