Projektai

Projektai

2022 m.

 Projektas vasaros atostogų stovykla „Atostogos kitaip“

Projektas finansuotas iš Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos

Tikslas: organizuoti vaikų turiningą laisvalaikį vasaros atostogų metu, skatinant jų kūrybiškumą, žingeidumą.

Uždaviniai:

 • Organizuoti meninius – turistinius užsiėmimus;
 • Surengti vaikų darbų, sukurtų stovyklos metu, parodą.

Rezultatai: pravesti 4 meniniai edukaciniai užsiėmimai, skatinantys vaikų kūrybiškumą bei norą pažinti savo krašto istoriją. Surengta vaikų darbų paroda (darbeliai pagaminti stovyklos metu) taip pat organizuota išvyka už savivaldybės ribų.

 

Projektas „Kuriu, veikiu, atrandu Kalvarijos kraštą“

Projektas finansuotas iš Lietuvos kultūros tarybos

Tikslas: Kalvarijos krašto kultūros identiteto stiprinimas, populiarinant vietos kultūros ir istorijos paveldą, skatinant turizmo vystymąsi, įveiklinant istorijos, kultūros, meno srities profesionalų patirtį ir žinias.

Uždaviniai:

 • Skatinti kultūros institucijų, švietimo įstaigų, profesionalių menininkų bendradarbiavimą, perteikiant Kalvarijos krašto praeities ir kultūros paveldo vertę per patyrimus.

Rezultatai: 3 kūrybinės dirbtuvės, 4 ekskursijos, orientacinis žaidimas, edukacija, 3 parodos. Išleista A. Totorio knyga „Kalvarijos gatvių istorijos“, Kalvarijos krašto žemėlapis, suorganizuota konferencija, pagamintos informacinės QR  lentelės.

 

Projektas „Rudens šventė Aistiškiuose 2022“

Projektas finansuotas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tikslas: stiprinti bendruomeniškumą, skatinti kaimo žmones bendrai dirbti ir ilsėtis, puoselėti tradicijas, gerinti kaimo įvaizdį.

Uždaviniai:

 • Į veiklas įtraukti vaikus, senjorus, naujakurius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, kraštiečius;
 • Per bendras veiklas stiprinti vienas kito pažinimą, padidinti pasitikėjimą vienas kitu, stiprinti tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą.

Rezultatai: surengtos 3 edukacijos, konkursas „Aistiškių ragaišis 2022“ ir žemdirbių kompozicijų paroda „Rudens gerybės kitaip“. Pramoginis vakaras su kaimiškomis rungtimis ir vietinių atlikėjų pasirodymais.

 

Projektas „Laiškai iš Kalvarijos praeities“

Projektas finansuotas iš Kalvarijos savivaldybės Etninės kultūros plėtros 2021-2023 metų programos

Tikslas: patrauklaus Kalvarijos krašto (savivaldybės) įvaizdžio formavimas.

Uždaviniai:

 • Parengti ir išleisti Kalvarijos kraštą reprezentuojančius leidinius bei juos pristatyti visuomenei;
 • Organizuoti 2 edukacinius užsiėmimus „Laiškai iš Kalvarijos“.

Rezultatai: Išleisti ir pristatyti bendruomenei Kalvarijos kraštą reprezentuojantys leidiniai, organizuoti 2 edukaciniai užsiėmimai „Laiškai iš Kalvarijos“.

 

Projektas „Pažink save ir savo aplinką“

Projektas finansuotas iš Kalvarijos savivaldybės administracijos lėšų.

Tikslas: Skatinti mažiau galimybių turinčio jaunimo įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą. Spręsti jaunimui iškilusias problemas: tiek psichologines, tiek socialines, skatinti savęs pažinimą.

Uždaviniai:

 • skatinti socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių integraciją.

Rezultatai: įvyko 2 skirtingos edukacinės išvykos, kurių metu dalyviai susipažino su valstiečių maisto gaminimo ypatumais, tradicijomis, folkloru, taip pat tobulino kūrybiškumo, gamtos kompetencijas.

 

2021 m.

 Projektas „Kalvarijos savivaldybės, kaip patrauklaus ir svetingo krašto įvaizdžio formavimas“

Projektas finansuotas iš Kalvarijos savivaldybės Etninės kultūros plėtros 2021-2023 metų programos

Tikslas: Formuoti Kalvarijos savivaldybės, kaip patrauklaus ir svetingo krašto įvaizdį, reprezentuoti Kalvarijos kraštą, atskleisti jo savitumą, populiarinti Lietuvoje ir užsienyje.

Uždaviniai:

 • Parengti ir pagaminti Kalvarijos kraštą reprezentuojančius suvenyrus, skirtus Kalvarijos savivaldybės, kaip patrauklaus ir svetingo krašto, įvaizdžio formavimui;
 • Gerinti besilankančių Kalvarijos savivaldybėje Lietuvos ir užsienio turistų patirties kokybę.

Rezultatai:  Parengti ir pagaminti Kalvarijos kraštą reprezentuojantys suvenyrai, skirti Kalvarijos savivaldybės, kaip patrauklaus ir svetingo krašto, įvaizdžio formavimui.

 

Projektas moksleivių vasaros stovykla „Vasara: Linksmai – žaismingai – turiningai”

Projektas finansuotas iš Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos

Tikslas: Organizuoti vaikų turiningą laisvalaikį vasaros atostogų metu, skatinant jų kūrybiškumą, žingeidumą.

Uždaviniai:

 • Organizuoti edukacinius – meninius užsiėmimus;
 • Surengti vaikų darbų, sukurtų stovyklos metu, parodą.

Rezultatai: pravesti meniniai, edukaciniai užsiėmimai, skatinantys vaikų kūrybiškumą. Surengta vaikų darbų paroda.

 

Projektas: Rudens šventė Aistiškiuose

Projektas finansuotas iš Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Tikslas: stiprinti bendruomeniškumą, skatinti kaimo žmones bendrai dirbti ir ilsėtis, puoselėti tradicijas, gerinti kaimo įvaizdį.

Uždaviniai:

 • Į veiklas įtraukti vaikus, senjorus, naujakurius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, kraštiečius;
 • Per bendras veiklas stiprinti vienas kito pažinimą, padidinti pasitikėjimą vienas kitu, stiprinti tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą.

Rezultatai: projekto metu pagerintas kaimo įvaizdis.

2020 m.

Projektas „Jaunųjų menininkų“ vasaros stovykla

Projektas finansuotas iš Kalvarijos savivaldybės mokinių vasaros poilsio programos

Tikslas:  plėtoti mokinių socializacijos galimybes vasaros atostogų metu.

Uždaviniai:

 • Skatinti turiningą mokinių vasaros poilsį, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
 • sudaryti Kalvarijos savivaldybės mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, bei grįžusiems iš užsienio vasaros atostogoms, sąlygas turiningai edukacinei veiklai vasaros atostogų metu.

 Rezultatai: Projekto metu surengti dviejų dienų tapybos edukaciniai užsiėmimai, vyko dviejų dienų keramikos užsiėmimai, vienos dienos edukacija organizuota miesto parke. Buvo parengta ir eksponuota darbelių paroda Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Organizuotos vasaros stovyklos metu moksleiviai tobulino bendravimo įgūdžius, lavino meninius ir socialinius įgūdžius.

 

 Projektas „Autizmui draugiška aplinka“

Projektas finansuotas iš Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės.

Projektą rengė Šiaulių apskrities viešoji biblioteka

Tikslas: padėti atsipalaiduoti autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms bibliotekoje, kad jie nesijaudintų dėl triukšmo ar kitokio pobūdžio problemų.

Uždaviniai:

 • Įsigyti rinkinį „Sensorinis gesintuvas“, kuris mažintų hiperaktyvumą ir padėtų vaikams, kuriems sunku susikaupti nepažystamoje aplinkoje.

Rezultatai: bibliotekos lankytojai turi galimybę naudotis „Sensoriniu gesintuvu“ , kuris natūraliai lengvina aplinkos tyrinėjimą, lavina smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdo vaizduotę, mažina netinkamą stimuliuojantį elgesį, skatina socialinę sąveiką.

  

2020.m projektai

Projektas „Informacinio leidinio „Lankytinos vietos Kalvarijos krašte“ leidyba“

Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2019-2022 metų programos

Tikslas: Skatinti turizmo plėtrą Kalvarijos krašte.

 • Uždaviniai:
  Išleisti knygą apie Kalvarijos krašto lankytinus objektus; 
 • Organizuoti knygos pristatymus Kalvarijos savivaldybės seniūnijose.

  Rezultatai:
  Išleista knyga „Kalvarijos kraštas / kelionių vadovas/ lankytinus objektus.  Knygos pristatymų metu, bendruomenė susipažino su Kalvarijos krašto istorija, kultūros paveldu.

Projektas „Kryždirbystės tradicijos Kalvarijos krašte“

Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2015-2018 metų programos.

Atsisiųsti aprašymą

Projektas „Piliakalniai ir mažoji architektūra Kalvarijos krašto istoriniame kraštovaizdyje“

Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2015-2018metų programos

Atsisiųsti aprašymą

Projektas „Etninė kultūra – tiltas tarp bendruomenės narių ir bibliotekos“

Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2015-2018 metų programos

Atsiųsti aprašymą

Projektas „Kad galėtum padėti – reikia pažinti“

Atsisiųsti aprašymą