Prie Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos (Laisvės g. 2) jau veikia interaktyvus informacinis stendas, skirtas krašto gyventojams ir svečiams

Jame pateikiama informacija apie lankytinus objektus, apgyvendinimo ir maitinimo vietas bibliotekos naujienas bei veiklas,  vykstančius renginius lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. Šis informacinis stendas – projekto „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ dalis. Projektas įgyvendinamas pagal2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą”,  finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto.