Nuvilnijo, nubangavo pirmasis tautinių šokių festivalis „Kviestinis prie Šešupės vingių“ Kalvarijoje

Nuvilnijonubangavo pirmasis tautinių šokių festivalis „Kviestinis prie Šešupės vingių“ Kalvarijoje. Šokis dovanojo gerą nuotaiką, puikų ir prasmingą laiką, sklidiną lietuvių liaudies muzikos bei tautinio šokio žavesio. Džiugu, kad jame dalyvavo šokių kolektyvai iš Marijampolės („Jotvingis“), Rokų („Rokai“),  Šakių („Sintuola“),  Veisėjų („Pušynas“),  Vilkaviškio („Vilkės“),  Visagino („Gervė“),  Žiežmarių („Skaisgija“). Šokis apjungė visus ir dalyvius, ir žiūrovus. Festivalio šokėjus pasveikino ir įteikė padėkos raštus Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas. „Aštuonnyčio“ šokėjai DĖKOJO visiems, padėjusiems sukurti Kalvarijoje pirmąjį tautinių šokių festivalį „Kviestinis prie Šešupės vingių“. Nuoširdi padėka buvo skirta festivalio dalyviams, ištikimiems žiūrovams. Didelį AČIŪ tarė rėmėjams: Kalvarijos savivaldybės administracijai, Rūtai Grigaliūnienei, Valdui Aleknavičiui, Remigijui Skilandžiui, UAB „Rimedis“ direktoriui Rimui Sujetai, UAB „Mantinga“ paramos fondui, ŽŪB „Šaltekšniui“, Trečiojo amžiaus universiteto direktorei Laimai Karpavičienei ir kolektyvo vadovei Alinai Kvietkauskienei. DIDŽIULĖ padėka buvo skirta savo ištikimam partneriui Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui: direktorei Jurgitai Arelienei ir jos šauniam kolektyvui, kurie geranoriškai prisidėjo prie šventės organizavimo.

TAU tautinių šokių kolektyvas „Aštuonnytis“