Norintiems dirbti bibliotekoje – darbo pasiūlymas

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka ieško naujo komandos nario – Filialo bibliotekininko (ės).

Pareigybės grupė – specialistas. Pareigybės lygis – B. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas – 5,5. Darbo krūvis: 1 etatas (8 val.). Darbo sutarties rūšis: neterminuota. Pretendentų atrankos būdas:  testas raštu.  Preliminari pradžia: 2022 m. gruodžio 29 d.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą. Pirmenybė teikiama darbuotojams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų) aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su programa LIBIS;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius filialo veiklą, fondo apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, filialo veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti;
 • bibliotekininkas turi išklausyti ir žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, turėti asmens medicininę knygelę.

Pretendentai turi pateikti:                             

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją.

Dokumentus pateikti iki 2022 m. gruodžio 27 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios  bibliotekos buhalterei (Laisvės g. 2, 8 kab.) arba siųsti elektroniniu paštu  biblioteka@kalvarijosvb.lt Konfidencialumą užtikriname.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 650 51042; 8 343 21042

Išsami informacija – nuorodoje. ⬇⬇