Kviečiame užsukti į Kalvarijos savivaldybės viešąją biblioteką ir apsilankyti unikalioje Siegfriedo Hendelio kūrinių iš Mykolo Žilinsko kolekcijos parodoje „Artimi tolimieji Rytprūsiai“

Džiaugiamės tebesitęsiančiu bendradarbiavimu ir šilta draugyste su Nacionaliu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi. Šį kartą norime Jus pakviesti užsukti į Kalvarijos savivaldybės viešąją biblioteką ir apsilankyti unikalioje Siegfriedo Hendelio kūrinių iš Mykolo Žilinsko kolekcijos parodoje „Artimi tolimieji Rytprūsiai“.

Šioje parodoje pristatomas Rytprūsių dailininkas Siegfriedas Hendelis (1912-1989). Būsimasis dailininkas gimė Dancige (dab. Gdanske), spaustuvininko šeimoje, mokėsi Dancigo meno mokykloje, Berlyno dailės akademijoje. Vėliau persikėlė studijuoti Karaliaučiaus dailės akademiją. Kaip šios akademijos studentas daug keliavo po Rytprūsius ir susižavėjo vietiniu kraštovaizdžiu. Po studijų S. Hendelis perėmė tėvo verslą ir dirbo spaustuvėje. Antrojo pasaulinio karo metu buvo paimtas į nelaisvę ir iki 1949 m. kalėjo viename Šiaurės Rusijos lagerių. Grįžęs į Vokietiją dažnai keitė gyvenamąją vietą, kurį laiką dirbo meno leidykloje, tačiau lageryje sugadinęs sveikatą anksti išėjo į pensiją ir atsidėjo tapybai. Kadangi visi prieškariniai S. Hendelio darbai pražuvo karo metu, savo kūryboje vyravusius sielai tokius artimus ir mielus Rytprūsių peizažus atkūrė iš atminties, kaip ir daugelis kitų šio krašto dailininkų.

Mykolas Žilinskas su Siegfriedu Hendeliu susipažino dailininko parodos atidarymo metu Europos akademijoje Berlyne 1984 m. lapkritį. Didį patriotą iškart sužavėjo S. Hendelio kūryboje dominavę Mažosios Lietuvos, Kuršių nerijos, Baltijos pajūrio ir Mozūrijos vaizdai, dalį jų ir įsigijo. O 1985 m. jie jau atkeliavo ir į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų kartu su kitais mecenato dovanojamais meno kūriniais.

Eksponuojamuose Siegfriedo Hendelio mišria technika atliktuose „prisiminimų paveiksluose“ nesunkiai atpažįstami buvusių Rytprūsių – Kuršių nerijos, pamario, Baltijos pajūrio ir Mozūrijos – vaizdai. Jie yra prisodrinti mylimos gimtinės praradimo sukeltos emocinės įtampos, tačiau drauge apgaubti ir mielų prisiminimų švelninamos poetiškumo skraistės. Juos kurdamas dailininkas pasitelkė ekspresionistinei kūrybos raiškai būdingų intensyvių spalvų koloritą ir kiek apibendrintą formą, tačiau drauge išlaikė ir gan nemažai realistinių elementų, kartais įpindamas ir impresionistiško akimirkos žavesio. Tikimės, kad šie dailininko giliai išjausti ir jautriai nutapyti jau tik istorijoje ir mene išlikusių Rytprūsių peizažai palies ir lankytojų sielų stygas.