Kalvarijos krašto muziejus įsigijo retą XIX a. antros pusės Kalvarijos stiklių cecho valdybos antspaudą

Kalvarijos krašto muziejus įsigijo retą XIX a. antros pusės Kalvarijos stiklių cecho valdybos antspaudą, kuris yra eksponuojamas jubiliejinėje parodoje. Kalvarijos mieste nuo XVIII a. gyveno daug amatininkų, kurių tarpe buvo ir stiklių. 1800 m. jų buvo du, 1835 m. – trys, o 1865 m. jau keturi stikliai. XIX a. pabaigoje jų skaičius ženkliai išaugo, todėl jie susivienijo ir įkūrė cechą, kurio antspaudas išliko iki šių dienų. Pateikiame 1835 m. Kalvarijos miesto amatininkų ir prekybininkų sąrašo fragmentą su duomenimis apie stiklius (Nr. 269 – 270).