Kalvarijos atvira jaunimo erdvė „Vietukė“ įgyvendino projektą „Vietukė – kur saugu ir gera“

Kalvarijos atvira jaunimo erdvė „Vietukė“ įgyvendino projektą „Vietukė – kur saugu ir gera“  finansuojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šio projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos jaunimui ir užtikrinti saugaus laisvalaikio galimybes jauniems žmonėms, kurio įgyvendinimui 2020 m. konkurso būdu buvo gauta 4427,50 Eur. Lėšos buvo panaudotos inventoriaus, reklaminių prekių, kanceliarinių ir buitinių priemonių įsigijimui, jaunuolių edukacinėms veikloms, pilietinių akcijų, iniciatyvų ir jaunimo dienos renginiams.

Projekto „Vietukė – kur saugu ir gera“  metu suteikėme saugią emocinę erdvę jaunimui. Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais jiems padėjome pasirinkti tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, mažinome socialinę atskirtį, užtikrinome emocinį komfortabilumą. Atviroje jaunimo erdvėje veiklos buvo vykdomos vadovaujantis atvirumo, prieinamumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo, orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius principais. Jų dėka  jaunimas mokėsi bendrauti, pasidalinti, užmegzti kontaktą su kitais. Veiklų metu įgytos žinios paskatino jaunus žmones tinkamai reaguoti į bendraamžius patiriančius smurtą, patyčias ir nelikti abejingiems svetimam skausmui, pažeminimui. Atsižvelgiant į jų interesus buvo lavinamas kūrybiškumas bei vaizduotė, atmintis, strateginis mąstymas. Pasitelkdami meninius gebėjimus ir polinkius, jaunimas įgijo galimybę pažinti save ir  visa tai ugdė supratimą, tolerancijos jausmą įvairioms socialinėms asmenų grupėms. Įgyvendinant projekte numatytas veiklas, aktyviai įsijungė Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai.

Atnaujinta: 2021-02-20