Jevgenij Chmeliov, Vytautas Butkus, Leonas Valkūnas. Kvantinė fizika

Kvantinės fizikos vadovėlis, skirtas fizinių mokslų srities aukštųjų mokyklų studentams. Knygos skaitytojas yra sistemingai supažindinamas su pagrindiniais kvantinės mechanikos dėsniais ir sąvokomis, kurių taikymas yra iliustruojamas daugybe pavyzdžių. Vėlesniuose skyriuose šie dėsniai pritaikomi nagrinėjant pačius įvairiausius mikrodalelių pasaulyje vykstančius reiškinius – dalelių sklaidą, reliatyvistinį judėjimą, elektromagnetinio lauko kvantavimą, kvantinių sistemų sąveiką su šviesa, atomų ir molekulių kvantinį aprašymą bei jų sąveiką su daug laisvės laipsnių turinčia aplinka.

Kiekvieno skyriaus gale pateikiami uždaviniai leidžia skaitytojui geriau įsisavinti knygoje išdėstytą teorinę medžiagą bei išvystyti giluminį fizikinį mąstymą.