Pavasaris pats tinkamiausias metas pakeliauti po piliakalnius. Kovo 28 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai, kartu su Kalvarijos savivaldybės vyr. specialistu gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai Romu Eidukaičiu dalyvavo ekspedicijoje, kurios metu aplankė ir apžiūrėjo naujausią, 2021 m. pabaigoje į Kultūros vertybių registrą įtrauktą, Dirvonų piliakalnį. Dirvonų (Akmenynų sen., Kalvarijos sav.) piliakalnis datuojamas III a. pr. Kr. – VI a. po Kr. 2021 m., kasinėjant šią unikalią gamtos ir kultūros paveldo vertybę, rasta archeologinių radinių. Aikštelėje ir šlaituose pastebėta degusių riedulių skeveldrų, lipdytinių molinių indų šukių, degto molio trupinių bei sukorodavusių buvusių geležinių dirbinių liekanų.Visiems, norintiems nuvykti prie šio, naujai atrasto archeologijos paminklo ir pasigėrėti nuo jo atsiveriančiu nuostabiu kraštovaizdžiu, pridedame nuorodą: https://bit.ly/3DsN4v2