Nemokamos paslaugos

  • Spaudinių išdavimas į namus;
  • Naudojimasis spaudiniais skaitykloje;
  • Skaitytojų mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacinėmis priemonėmis;
  • Konsultacijos ieškant informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge;
  • Konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
  • Naudojimasis garso dokumentais vietoje ir skolintis į namus;
  • Naudojimasis kompiuteriniais resursais, interneto prieiga;
  • Renginių, parodų, susitikimų organizavimas.