Introduction

Lietuvos bibliotekos padeda išgyventi karantino sąlygomis

Lietuvos bibliotekos padeda išgyventi karantino sąlygomis

Lietuvos bibliotekų teikiamas paslaugas lankytojai vertina labai gerai – bendro vertinimo vidurkis siekia 9,5 iš 10 balų. Vienodai gerai vertinamos tiek miesto, tiek kaimo bibliotekos. Geriausiai vertinama bendra aptarnavimo kokybė ir bibliotekininkų konsultacijos, taip pat palankiai atsiliepiama apie čia organizuojamus renginius ir mokymus. Naudojimasis biblioteka didžiausią įtaką turi bendram lankytojų gebėjimų ir asmenybės ugdymui, šiek tiek mažiau padeda prireikus spręsti praktines problemas ir kritiškai vertinti visuomenės pokyčius.

15 proc. apklaustų lankytojų naudotis internetu gali tik bibliotekoje, tačiau likusieji 85 proc., net ir turėdami galimybę naudotis kitur, vis tiek naudojasi juo ir bibliotekoje dėl papildomų paslaugų, tokių kaip galimybė pasinaudoti spausdintuvu, kopijavimo ar skenavimo aparatu (aktualu 54 proc. lankytojų), bibliotekos specialistų teikiamų konsultacijų ir pagalbos (tai aktualu 1 iš 2 vyresnio amžiaus lankytojų ir ypač kaimo vietovėse) ir pan. Apskritai gerokai išaugo bibliotekininko svarba ir pasikeitė jo vaidmuo – bibliotekininkas tapo konsultantu ir vienu svarbiausių veiksnių, skatinančių naudotis internetu būtent bibliotekose. Labai svarbu, kad karantino metu bibliotekų vartotojai nesijaučia socialiai atskirti ir įgytas žinias gali pritaikyti praktiškai, o kilus klausimams visada turi galimybę kreiptis į bibliotekininkus.

Galimybės naudotis internetu tik bibliotekoje iš esmės susijusios su vartotojų amžiumi ir gyvenamąja vieta: kuo jaunesnis vartotojas, tuo jo vietų jungtis prie interneto pasirinkimas yra įvairesnis. Nemokamas internetas ypač aktualus kas antram gausios šeimos nariui, mažas pajamas gaunančiam asmeniui ir kaimo vietovės gyventojui. Todėl bibliotekos su nekantrumu laukia karantino pabaigos, kad galėtų vėl priimti savo lankytojus ir patenkinti socialiai jautriausių grupių poreikius nemokamai naudotis internetu.

Apklausos dalyviai teigė, kad naudojimasis internetu bibliotekoje teigiamai veikia jų socialinį gyvenimą (pagerina vyresnio amžiaus žmonių bendravimą su artimaisiais) ir padeda įgyti žinių bei įgūdžių, pritaikomų darbinėje ar mokslo veikloje. 8 proc. apklausoje dalyvavusiųjų nurodė, kad galimybė naudotis bibliotekos internetu jiems padėjo susirasti darbą. Tai reiškia, kad bent 373 asmenims biblioteka padėjo įsilieti į darbo rinką ar joje išsilaikyti. Daugiausia lankytojų bibliotekų internetu naudojasi bendravimo ir laisvalaikio tikslais. Nemažai daliai jis reikalingas dėl mokslo, švietimo reikalų arba norint pasinaudoti el. valdžios paslaugomis.

Reprezentatyvus tyrimas vyko 2019 m. gegužės 28 d.–spalio 3 d., buvo apklausti 4668 penkiolikos metų ir vyresni bibliotekų lankytojai. Šiuo metu Lietuvoje yra 1240 viešųjų bibliotekų, iš kurių beveik 1000 įsikūrusios kaimo vietovėse. Vidutiniškai viena biblioteka tenka 2254 gyventojams ir per metus jose apsilankoma apie 9,3 mln. kartų. Daugiau apie tyrimą galite sužinoti čia.

https://lnb.lt/naujienos/5059-naujausias-tyrimas-rodo-viesosios-bibliotekos-gerina-lankytoju-gyvenimo-kokybe

Atnaujinta: 2021-01-25