Kviečiame dalyvauti kuriant naujus pasienio turizmo maršrutus

2 koncepcija „Paslaptingas jotvingių kraštas“

Pagrindiniai motyvai šiai koncepcijai – jotvingių paslaptingos genties, kuri ankstyvaisiais viduramžiais gyveno šiame krašte, istorijos ir kultūros paveldas, kurie dabar egzistuoja kaip turistiniai pasienio regiono objektai.

3 koncepcija „Žaliasis nuošalys – lėtasis turizmas ir sveika gyvensena“

Pagrindiniai motyvai šiai koncepcijai yra teritorijos, esančios už vartotojiško turizmo ribų, unikalios gamtinės vertybės ir nuostabūs kraštovaizdžiai, kaip tvaraus ir ekologiško, „lėtojo“ turizmo, potencialas.

4 koncepcija „Bendras paveldas“

Pagrindiniai motyvai šiai koncepcijai – nematerialus ir materialus istorinis ir kultūrinis paveldas, įskaitant įvairius istorinius paminklus, atminties vietas, muziejus ir teminius maršrutus, kurie apjungiami kultūrine paslaugų pasiūla per renginius, rankdarbių dirbtuves, folkloro muges.

Kviečiame turizmo paslaugų sektoriaus atstovus: apgyvendinimo, maitinimo įstaigų, turizmo įrangos nuomos, kaimo turizmo paslaugų teikėjus, kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes ir kitus subjektus, kurių veikla susijusi su turizmu,  prisijungti prie vienos iš keturių darbo grupių.

Grupių susitikimai vyks nuotoliniu būdu liepos ir rugsėjo mėnesiais.

Registruokitės el. paštu vida.tumeliene@kalvarija.lt  iki liepos  1 dienos, nurodydami asmens kontaktinius duomenis: vardą ir pavardę, pareigas, telefono numerį, el. paštą, darbo grupės, kurioje pageidaujate dalyvauti, numerį ir pavadinimą.

Atnaujinta: 2021-03-03