Balandžio 26 dieną Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko tikro garso ir tikro jausmo vakaras su aktoriais Juozu Gaižausku ir Emilija Latėnaite

Balandžio 26 dieną Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko tikro garso ir tikro jausmo vakaras su aktoriais Juozu Gaižausku ir Emilija Latėnaite. Renginio metu skambėjo Vytauto Mačernio poezija ir dainos, sukurtos pagal jo eilėraščius. Juozas Gaižauskas – aktorius, renginių ir TV laidų vedėjas, prodiuseris, dainų kūrėjas ir jų atlikėjas bei rašytojas. Vakaro metu Jis pristatė knygą „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“. Ši knyga – tai dviejų keistų vaikėzų pokalbis, dalijantis kūryba tarp šiapus ir anapus. Neįtikėtina V. Mačernio poezijos rinktinė, gelmių knyga, kurioje autorius kalbasi su žuvusiu poetu.

Juozo Gaižausko knygas „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“, „Dievas su šlepetėmis“, „Tigras, glostantis pėdas“ galite rasti ir paskaityti Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje.