𝐓𝐀𝐑𝐏 Š𝐄Š𝐔𝐏Ė𝐒 𝐈𝐑 Š𝐄𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒

Apsilankėme pačiame Lietuvos pasienyje Liubavo seniūnijoje, trikampyje tarp Šešupės ir Šelmentos. Ši vieta įdomi tuo, kad čia Didžiojo karo metu 1915 m. vyko aršios kautynės tarp vokiečių ir rusų dalinių, kurias mena išlikusios to meto karių kapinės. Kaip skelbia istoriniai šaltiniai čia yra palaidoti 203 vokiečių ir 214 rusų karių. Kapinės užima apie 10 arų plotą apkastą gana aukštu žemės pylimu. Šiaurinėje kapinių dalyje išlikę betoniniai buvusių vartų stulpai. Kapinės apaugę retais medžiais ir lazdynų krūmais. Už 100 m. į šiaurės vakarus nuo kapinių yra nedidelis užpelkėjęs ežerėlis, o už 200 m. į šiaurės rytus dungso buvusios sovietų pasienio užkardos pastatai. Pasukę rokadiniu keliu į vakarus ir pervažiavę Šešupės tiltą aplankėme ir paminklą skirtą legendinio partizano Juozo Lukšos – Daumanto žygio per sieną į Lenkiją atminimo įamžinimui.

Kapinių vartų liekanos
Vartų stulpas
Vartų užrakto fragmentas
Kapinių pylimas
Ežerėlis prie kapinių
Pasienio užtvaros liekanos
Rokadinis pasienio kelias
Pervažiavus Šešupės tiltą
Paminklas legendiniam partizanui
Per sieną tekanti Šešupė
Pasienio ženklai
Pasienio ženklai