Regina Ivoškuvienė, Vilma Makauskienė, Šiaulių universitetas. Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika

Vadovėlis „Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika” skiriamas specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos studentams, taip pat logopedams, dirbantiems su mikčiojančiais ir greitakalbyste pasižyminčiais asmenimis, mikčiojantiesiems ir jų šeimos nariams, norintiems aktyviau įsitraukti į logopedinės pagalbos procesą. Logopedai ir sklandaus kalbėjimo sutrikimų turintys asmenys bei jų šeimos nariai ras konkrečių patarimų, padėsiančių sėkmingiau bendrauti.