Rachel Abbott. Einu tau iš paskos

Taikus ir laimingas Džoanos Palmer gyvenimas tuoj baigsis.

Ašą — mylimą vyrą — areštuos policija.
Milę — brangią dukterį — atims iš mamos.

Moteris neteks draugų.
Ji suabejos savo sveiku protu.

Kažkas savinasi viską, ką Džo brangina, — savinasi be atvangos.

Bet kol kas moteris juokiasi virtuvėje, vakarieniauja su šeima ir nieko neįtaria.

Lauke lyja.
Pasigirsta beldimas į duris.