Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka ieško naujo komandos nario – Kultūrinės veiklos vadybininko

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka ieško naujo komandos nario – Kultūrinės veiklos vadybininko.

Pareigybės grupė – specialistas. Pareigybės lygis – B. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas – 6. Darbo krūvis: 0,75 etato (6 val.). Pretendentų atrankos būdas:  testas raštu. Preliminari pradžia: 2023 m. sausio 9 d. Pareigybės pavaldumas: šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui. Pareigybės paskirtis: užtikrinti sklandų Bibliotekos projektų administravimą ir viešųjų pirkimų organizavimą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip vienerių metų dalyvavimo projektuose ir / arba projektų valdymo patirtį;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo  srityje;
 • būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, gerai žinoti ir sugebėti taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, nuostatas;
 • žinoti pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga lietuvių kalba;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekinės veiklos organizavimą ir valdymą, autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą, asmens duomenų apsaugą bei visuomenės informavimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Windows operacinės sistemos aplinkoje, įskaitant, bet neapsiribojant, darbą Microsoft Office biuro programų paketo programomis, naudotis interneto naršyklėmis, paieškos valdikliais, taip pat elektroninio pašto programomis.

Pretendentai turi pateikti:                             

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją.

Dokumentus pateikti iki 2023 m. sausio 4 d. 17 val. Kalvarijos savivaldybės viešosios  bibliotekos buhalterei (Laisvės g. 2, 8 kab.) arba siųsti elektroniniu paštu  biblioteka@kalvarijosvb.lt Konfidencialumą užtikriname.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 650 51042; 8 343 21042

Išsami informacija – nuorodoje. ⬇⬇

Atnaujinta: 2024-03-26