Kalvarijos krašto muziejuje veikia paroda skirta kalvarijiečiui, savanoriui, visuomenės veikėjui ir Sibiro tremtiniui Juozui Astrui

Kalvarijos krašto muziejuje veikia paroda skirta kalvarijiečiui, savanoriui, visuomenės veikėjui ir Sibiro tremtiniui Juozui Astrui. Juozas Astras Astramskas) gimė 1895 m. Vilkaviškio apskrities, Keturvalakių valsčiaus, Mažojo Pasūduonio kaime. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. 1919 – 1921 m. tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Nuo 1923 m. gyveno Kalvarijoje. Ėjo Ūkio banko Kalvarijos skyriaus direktoriaus pareigas, buvo renkamas kooperatyvo „Žiedas“ valdybos nariu. Buvo išrinktas ir Kalvarijos miesto savivaldybės Tarybos nariu. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Priklausė šaulių ir ūkininkų organizacijoms. Buvo vienas iš svarbiausių Nepriklausomybės paminklo (1928 m.) bei jubiliejinio kryžiaus (1938 m.) pastatymo organizatorių. Pirmaisiais pokario metais dirbo ūkvedžiu Kalvarijos gimnazijoje. 1951 spalio 2 d. su žmona buvo ištremti į Sibirą, kur išgyveno 8 metus. Tik 1959 m. sugrįžo į Tėvynę, bet net 9 mėnesius jam su žmona vietinė valdžia neleido prisiregistruoti Kalvarijoje. Mirė J. Astras 1973 m. Jo žmona išsaugojo nemažai nuotraukų, dokumentų ir įdomų senų atvirukų rinkinėlį. Visa tai galite pamatyti apsilankę muziejuje veikiančioje parodoje. Laukiame Jūsų.