Introduction

Kalvarijos krašto kūrėjai: medžio drožėjas Arvydas Matulevičius