Suvalkijos (Sūduvos) regiono savivaldybių mokinių etninės kultūros olimpiados antrasis turas Kalvarijoje

Finansavimas gautas iš Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros programos plėtros 2019-2022 metų programosTikslas: Puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą Sūduvos regione.Uždaviniai:– Organizuoti Suvalkijos (Sūduvos) regiono savivaldybių mokinių etninės kultūros olimpiados antrąjį turą;– Parengti Kalvarijos krašto etninės kultūros ir istorijos pristatymą olimpiados dalyviams.Rezultatai:–…