Birželio 3 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Sūduva nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos“ Paežerių dvare

Birželio 3 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos Asta Jankeliūnienė ir Sigita Palionienė, Kalvarijos krašto muziejaus/Informacijos centro muziejininkas istorikas Alvydas Totoris, Kalvarijos savivaldybės vyr. specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai Romas Eidukaitis, Kalvarijos gimnazijos pedagogas istorikas Algimantas Babeckas dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Sūduva nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos“ Paežerių dvare, skirtoje Sūduvos metams paminėti. Dauguma pranešimų buvo neatsiejami nuo Kalvarijos krašto. Konferencijos dalyviai išklausė Lietuvos istorijos instituto dr. Vygando Juodagalvio pranešimą apie pirmuosius Sūduvos gyventojus ir jų palikimą, Vilniaus universiteto doc. dr. Algimanto Merkevičiaus apžvalgą apie Sūduvą Ankstyvuoju metalų laikotarpiu. Šis garsus archeologas savo pranešime išsamiai papasakojo apie Turlojiškės komplekse (Kalvarijos sav.) 1949 m. atsitiktinai rastą 25-30 metų vyro skeletą, vadinamą Turlojiškės žmogumi. Lietuvos istorijos instituto dr. Tomas Baranauskas kalbėjo apie Sūduvą kryžiuočių karų metu. Lietuvos istorijos instituto, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas pristatė 1830-1831 m. sukilimo Marijampolės ir Kalvarijos apskrityse kariavimo patirtis.