Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau – Biblioteka) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“                                                                                                                             El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt                                                                                                                                                                  Tel. Nr. +370 37 460066

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Biblioteką teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Biblioteka rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠU

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt taisyklės