Gegužės 5 d. dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Lietuvių kalbos instituto organizuotoje konferencijoje „Sūduvių tapatybės ženklai XXI amžiuje:

Gegužės 5 d. Kalvarijos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Brogytė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Karpavičienė, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Sigita Palionienė, Aptarnavimo skyriaus vedėja Asta Jankeliūnienė, Kalvarijos krašto muziejaus/Informacijos centro muziejininkas Alvydas Totoris dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Lietuvių kalbos instituto organizuotoje konferencijoje „Sūduvių tapatybės ženklai XXI amžiuje: kalba, kultūra, savimonė“, skirtoje Sūduvos metams. Gerbiama lituanistė Vida Brogytė pristatė dokumentinę apybraižą „Ties Sūduvos ir Dzūkijos sankirta (dokumentinė apybraiža apie gyvybingą B. ir J. Pučinskų šeimos tapatybę)“. Konferenciją vainikavo folkloro ansamblio „Laukis“ (vadovė Lijana Šarkaitė-Viluma) atlikta tradicinė Sūduvių folkloro programa „Aukšti kalneliai“. Etnologės, tautosakininkės Gražinos Kadžytės pravesta ekskursija po 1905-1906 m. pastatytus, žymaus Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo, pramoninko Petro Vileišio rūmus, kuriuose šiuo metu įsikūręs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Dėkojame Kalvarijos gimnazijos pedagogei Vidai Brogytei, svarbiausiems dokumentinės apybraižos veikėjams Birutei ir Juozui Pučinskams, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro darbuotojui Daumantui Kupsčiui už bendradarbiavimą.