Kovo 16 dieną Kalvarijos krašto muziejuje/Informacijos centre vyko renginys „Atminties ženklai knygnešiams“

Kovo 16 dieną Kalvarijos krašto muzieRenginio dalyviai prisiminė spaudos draudimo metus, knygnešystės istoriją, klausėsi muzikinio įrašo „Kalboje kartu“. Prie paminklo knygnešiams ir daraktoriams jie padėjo gėles, uždegė žvakeles, Kalvarijos literatų klubo „Rasa“ nariai skaitė savo eiles. Vėliau būrelis dalyvių leidosi į žygį, kurio metu aplankė sakralių skulptūrų parke esantį koplytstulpį knygnešei Agotai Zigmantaitei ir saulučių kompoziciją seserims tretininkėms Onai ir Eugenijai Sluckytėms bei prisiminė kunigą Adomą Grinevičių. Kalvarijos senosiose kapinėse uždegė žvakeles ant knygnešių Juozo Kanclerio, Petro Lietuvninko bei Antano Vytarto kapų.

Mindaugo Lietuvninko, Aistės Čerkauskienės ir Astos Jankeliūnienės nuotraukos