2023 m. balandžio 29 d. Kalvarijos Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė sutapo su Tarptautine šokio diena

2023 m. balandžio 29 d. Kalvarijos Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė sutapo su Tarptautine šokio diena. Užbaigtuvių proga studentams šokį ir dainą dovanojo tautinių šokių kolektyvas „Aštuonnytis“ ir Pajevonio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“.