Naudojimosi biblioteka taisyklės

TBA taisyklės

Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Kiti teisės aktai