ltenetfrdelvplru

  

 

Klausk bibliotekininko

 

baneriukas 125x125
 LSVBA baneris

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 

IN memoriam
docentas Habilituotas mokslų daktaras
                                 Juozas Kašys (1930 10 14 – 2016 10 08)                                                        

2016-ųjų  metų spalio 8 dienos rytą netekome žymaus  Lietuvos docento, habilituoto mokslų daktaro, pedagogo, psichologo, žinomo publicisto, kraštotyrininko Juozo Kašio.

Juozas Kašys gimė 1930 spalio 14 dieną Pakalniškių km., Šilalės r . Baigęs Klaipėdos gimnaziją  1949-1957 metais studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, dabartiniame Lietuvos edukologijos universitete (LEU). J. Kašys, baigęs studijas, dirbo daugelyje žemaitijos krašto mokyklų, buvo žinomas pedagogas. Papilės (dabartinės Simono Daukanto) gimnazijos direktorius. Įkūrė ir vadovavo kurortinės psichologijos laboratorijai buvusioje sanatorijoje “Nemunas” Druskininkuose.

1966 metais  Maskvoje apgynė pedagogikos mokslų desertaciją ir įgyjo kandidato laipsnį (po 1992m. nostrifikacijos procedūros – socialinių mokslų daktaro laipsnį).         Trisdešimt metų dirbo Šiaulių valstybinio pedagoginio instituto (dabartinio Šiaulių Universiteto) docentu, buvo  psichologijos katedros vedėjas.

Velioniui Juozui Kašiui labai rūpėjo, kaip įamžinti Lietuvos Mokytoją, spaudoje paskelbė daug publikacijų tema: „statykime paminklą Lietuvos mokytojui“, taip pat stengėsi įamžinti S. Daukanto, Vydūno ir kitų iškilių nusipelniusių Lietuvai asmenybių atminimą.         Doc. Dr. J. Kašys skaitė mokslinius pranešimus Lietuvos, Latvijos, Vengrijos,  Rusijos miestuose ir kitų valstybių tarptautinėse mokslinėse konferencijose.                                                                                                  

Nuo 1996 m., išėjęs į pensiją, Doc. Dr. J. Kašys su žmona Iruta persikėlė gyventi į Kalvarijos sav. Kamšų km., kur atsidėjo Kamšų kaimo istorijos, pietinės Suvalkijos dalies tyrimams.  Per savo pedagoginę ir mokslinę veiklą parengė, Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė per 100 darbų pedagogikos, psichologijos, politologijos, istorijos kraštotyros ir kt. klausimais. Išleido daug mokslinių knygų,  pagrindinės: „Simonas Daukantas – tautinio atgimimo pranašas“, ,,Kamšų kaimo istorija‘‘ I ir II dalis, autobiografinė istorinė apybraiža „Pakalniškiai iš viduramžių glūdumų iki šių dienų“, monografija ,,Užnemunės ir Žemaitijos dykrų istorija. Praeitis ir dabartis“ ir kitos. Tarp žinomiausių knygų – „Baimė“, „Pavydas ir Pavyduliavimas“.  Velionis doc. dr. J. Kašys pasižymėjo puikiais oratoriniais gabumais.

Buvę mokiniai, studentai ir kolegos velionį doc. dr. Juozą Kašį prisimena kaip  nepaprastos erudicijos ir gilios filosofinės minties skleidėją. Jis mokėjo kiekvieną žmogų suprasti, užjausti ir paguosti, kiekvaname matė asmenybę ir jos brandą.

Doc. Dr. Juozas Kašys buvo Lietuvos Respublikos pedagogikos ir psichologijos laureatas.  Kalvarijos krašto šviesuolis – įtrauktas į savivaldybės šviesuolių enciklopediją. Jis pripažintas nukentėjusiu asmeniu dėl Lietuvos okupacijos 1940-1990 m.  

Jis išliks mūsų visų atmintyje, kaip  išties neeilinių gabumų mokslininkas, turėjęs žemaitiško kraujo ir tikro užsispyrimo darbui, mokslui, pažinimui. Jis, jau būdamas garbaus amžiaus, rašė ir skelbė publikacijas spaudoje, rengė knygas, rašė recenzijas knygoms. Aktyviai domėjosi bitininkyste, mėgo leisti laiką gamtoje, rytais sportuodavo. Aplinkinių atmintyje Juozas Kašys liks kaip darbštumo, nuolatinio smalsumo, minties aštrumo pavyzdys. Artimiausieji prisimins kaip atsidavusį vyrą, tėtį ir senelį.

Velionis pašarvotas 2016 10 10 Kalvarijos sav. Kalvarijos m. laidojimo namuose “Saulėlydis”, (adresas: Vytauto g. 78, Kalvarijos sav. Kalvaraija).                  

            Išlydimas velionis 2016 10 11  antradienį 10:30 val.            

          Šv. Mišios bus aukojamos kalvarijos sav. Kamšų kaimo Mindaugų parapijos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 2016 10 11 antradienį 11:00 val. Laidojamas bus Kalvarijos savivaldybės Kamšų kaimo kapinėse.